Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

SỨ GIẢ BÓNG TỐI


Luân Lê

SỨ GIẢ BÓNG TỐI

Những kẻ ngu, hoặc giả ngu để bảo vệ lợi ích của mình bằng cách nói những điều ngu xuẩn thì đầy rẫy trong xã hội.

Mạng xã hội đã biến thế giới trở nên bằng phẳng và không giới hạn, mọi tri kiến thức đều được chia sẻ và nhanh chóng tới mức chỉ trong một cái chớp mắt. Đó là bước phát triển vượt bậc về sự kết nối hoàn hảo cho nhân loại trên trái đất nhỏ bé này.

Đọc những dòng phát ngôn trên ảnh đây, bỗng tôi lại nhớ đến câu chuyện một sứ giả triều Nguyễn sang phương Tây để mở mang tầm mắt, khi trở về đã bẩm báo vua quan trong sự hoảng hốt rằng, mặt trời (thực ra là chiếc bóng điện) treo đầy trong nhà và "ngựa sắt" (thực chất là chiếc ô tô) chạy nhan nhản trên đường.

Những kẻ với nhận thức như thế này đã khiến cho mọi giá trị văn minh của nhân loại đều sẽ trở thành những liều thuốc độc, chỉ bởi vì chiếc ghế của kẻ đó đã thực sự choán hết tâm trí hèn mọn của chủ nhân của nó.
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: