Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

TƯƠNG TƯ thơ đẹp như người:Tương tư
Trúc Bạch hồn xanh
Câu thơ bẩy vía 
trên cành mộng du
Nôn nao sóng mắt cầm tù
Lấm lưng khúc ghẹo
Lời ru tròn vần
Chuông chùa
Trấn Quốc hồi xuân
Bánh tôm quán Gió ...
Ai phần Bản Đôn???
Cháy vai
cái liếc chẻ hồn
Câu thơ chết nghẹt
Ai chôn đỉnh đèo???
Tóc chiều Trúng bả trăng treo
Trăm năm!
Thèm bát nước lèo Dược Sư .

TTU.

Phần nhận xét hiển thị trên trang