Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Lại thêm một chỗ hỏng:

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC MẮC RẤT NHIỀU SAI PHẠM


Nhà xuất bản Giáo dục vướng hàng loạt sai phạm 

Tuổi trẻ
28/08/2017 20:23 GMT+7
 
TTO - Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.

Trong số các sai phạm, Thanh tra Bộ GD-ĐT xác định việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương của NXB Giáo dục Việt Nam có nhiều sai phạm.

Cụ thể qua kiểm tra 11 hồ sơ tuyển dụng hai năm 2015 và 2016 cho thấy công ty này chưa thực hiện đúng quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm nhưng không thông báo tuyển dụng theo quy định; Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) ký một số văn bản trái quy định, không đúng thẩm quyền.

Trong 21 hồ sơ bổ nhiệm tại NXB Giáo dục Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2016, có 13 quyết định bổ nhiệm được Chủ tịch HĐTV ký không đúng thẩm quyền…

Đối với công tác quản lý tài chính, theo kết luận thanh tra, tại thời điểm 31-12-2015, NXB Giáo dục Việt Nam có vốn đầu tư tại 54 công ty với tổng giá trị 548,4 tỉ đồng. Trong đó, có 18 công ty (vốn đầu tư hơn 192,1 tỉ đồng) hoạt động không hiệu quả, không có cổ tức để chi trả.

Vào thời điểm 31-12-2016, NXB Giáo dục Việt Nam có vốn đầu tư tại 52 công ty, với tổng giá trị đầu tư hơn 546,5 tỉ đồng nhưng có 17 công ty (vốn đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng) không chi trả cổ tức.

Như vậy, việc góp vốn đầu tư của NXB Giáo dục Việt Nam vào nhiều công ty không hiệu quả, có những công ty hoạt động thua lỗ trong nhiều năm.

Trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu, NXB Giáo dục Việt Nam đã tăng vốn đầu tư tại một số công ty trái với quyết định của Bộ GD-ĐT.

V.HÀ
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: