Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Đúng là dẻ rách có hoa.. Cu Phẹt nhặt nhiệm gần xa đem về!Nghệ thuật phải có tí điên. Không thì phí mẹ cả tiền mua vôi:))Phận người kiếp chó à ơi. Đằng thì riềng mẻ đằng thời gâu gâu:))

Đôi mắt play - Cu biển hồ đầy, ế ê...

Chỉ có chó - mèo mới đem lại hạnh phúc cho nhau:))Bebebe...Ảnh này của tạp chí Life. Chụp về cái cảnh bị died nước mềnh:))Chó mỏ vịt hehe.Đại game thủ đầu mưng mủ hố hố.Xe máy thì phải có đèn. Xe kia chắc chắn thổi kèn đám ma:))Ví nâu găm ở bẹn nhầu. Gái kia nhẽ đã có bầu, đúng hem?:))Bản giao hưởng hợp xướng bờ rào vùng cao:))Trung quốc là một nước to. Việt nam thành phố không lo mất phần:))

Phụ nữ quản rất là căng. Anh em liệu chỗ lằng nhằng cho xa:))

Mười ba cơ bắp ầm ầm. Lớn được một lúc rồi.. trọn đời:))

Tuyên ngôn .. Đến cứt mà cũng không còn. Ta nên vặn nốt hai hòn chơi bi:))Đường Tăng giáng thế hê hê. Định tranh ăn với lũ hề quốc doanh?Trẻ em như búp trên cành..))
Tuyên truyền cái gì đây..?Quà tối hehe.Bạch công tử.Huỳnh công tử.

Huê công tử.và...Trần tay chơi hehe.

Nguồn: nhặt trên NET.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: