Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

THỜI 2 Đ - blog NHẬT TUẤN: CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 138 : Buôn chuyện : ...

THỜI 2 Đ - blog NHẬT TUẤN: CHUYỆN XƯA - NAY MỚI NÓI - KỲ 138 : Buôn chuyện : ...:          TRINH : Cái này ngày xưa cụ Nguyễn Du “phá giá thị trường” đội giá lên nhũng...ngàn vàng.Bây giờ “hàng chưa khui” đảm bảo ... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: