Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

“Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi”!

  - MTG

Không có nhận xét nào: