Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

NVP: Giá dầu biến động - do đâu?

NVP: Giá dầu biến động - do đâu?: Giá dầu biến động - do đâu? Giá dầu đang giảm mạnh, tính từ giữa tháng 6-2014 đến giữa tháng 10-2014 đã giảm trên 25 đô la/thùng. C... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: