Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

NVP: Khoa học viễn tưởng

NVP: Khoa học viễn tưởng: Khoa học viễn tưởng đã tới – có thật không? Nguyễn Vạn Phú Thời niên thiếu, tôi từng say đắm truyện khoa học viễn tưởng, từ loại du... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: