Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Hương Ký - nhà nghề, và người bạn của những nhà nghiên cứu Việt Nam đầu thế kỉ XX


Không khó để tìm lại những bức ảnh cũ do hiệu Hương Ký ở Hà Nội thực hiện từ những năm 20 của thế kỉ XX. Trình độ kĩ thuật của Hương Ký lúc đó hoàn toàn không thua kém gì của người Pháp, hay của người Nhật.
Ảnh của Hương Ký, chụp năm 1926: "Ông Chánh Quang Lang xứ Mường và phu nhân"


Có nhiều tài liệu nghiên cứu (sử học, dân tộc học, khảo cổ học,...) của người phương Tây hay phương Đông đến Việt Nam, cũng như của người Việt Nam, khi đó, cho thấy: có thể họ đã mời Hương Ký tham gia và chương trình nghiên cứu với tư cách là người ghi hình.

Hôm nay, chỉ giới thiệu duy nhất một bức ảnh của Hương Ký trong một tài liệu nghiên cứu về người Mường ở Hòa Bình, bằng tiếng Pháp, đã xuất bản tại Hà Nội năm 1926 (xem ảnh trên). Năm 1926, cũng là năm hãng phim Asia của Hương Ký bấm máy phim Phan Bội Châu tại Huế.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: