Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Vĩnh biệt NV Bùi Ngọc Tấn

Tang lễ nhà văn Bùi Ngọc Tấn (1934-2014)

Nơi tổ chức tang lễ là ở khu Thiên Lôi (có thể xem lại vị thần được gọi là Thiên Lôi đã đi ở đây và ở đây).Lấy về từ Fb Phạm Xuân Nguyên.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: