Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Danh Ngôn


Viết là để mình được có dịp đối thoại với cái vĩnh cửu, là cố làm cho ra được vài trang sách chống chọi lại được với thời gian, là cố gắng không để mình bị “đo ván” dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Văn nghệ, theo tôi, quý trước hết vẫn là ở lòng nhân, là tình yêu thương con người. Tôi viết văn không phải để “cạnh khóe” ai, không phải viết cho bõ tức. Với tôi mỗi lần viết là để mình tốt hơn lên.
BÙI NGỌC TẤN


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: