Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Bachduong's Blog: NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP VỚI BỌ LẬP MẾN YÊU !

Bachduong's Blog: NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP VỚI BỌ LẬP MẾN YÊU !:   Ảnh chụp Bọ Lập ở quán Phi Thuyền Đông Hà - Quảng Trị Tuần trước vào Phây búc được 1 tẹo ở nhà, vào thử bên hội Quê Choa thân quen ... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: