Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Nhạc sĩ người Đài Loan Watch Shara Lin quản lý piano, violon và guzheng tất cả cùng một lúc!

video


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: