Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP BỊ TẠM GIAM 3 THÁNG
LẬP VẪN CHƯA VỀ (3)
Phạm Xuân Nguyên


Tôi vừa được tin Lập bị phê chuẩn tạm giam 3 tháng để điều tra theo điều 88 bộ Luật Hình sự. Nếu đúng là vậy thì thật nghiêm trọng. 


Không, Nguyễn Quang Lập không chống đối ai cả! Nguyễn Quang Lập chỉ cất lên tiếng nói của con người và nhà văn trước hiện tình đất nước để mong xã hội tốt đẹp hơn, đất nước phát triển hơn. Tôi tin bạn tôi như tôi tin tôi! Giờ này vợ con Lập vẫn đang ngồi chờ ở nơi giam giữ Lập như ngày hôm qua.

"Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm."

Bức ảnh trên chụp Lập trong ngày cùng các bạn bè đón Nguyễn Việt Chiến ra tù (17/1/2009).
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: