Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

KHOẢNH KHẮCkhi chưa gặp nhau
anh - ở - đâu?
em - ở - đâu?
không thể biết
ẩn mật
khai mở từ mắt anh mê đắm
từ lời anh âm vọng
từ sinh lực anh cháy đến tận cùng
khoảnh khắc này có thật
không phải điều huyễn hoặc
không phải điều ngẫu nhiên
linh cảm xác quyết một niềm tin
hồn em từng trú ngụ trong anh
huyết mạch anh từng trong em hòa nhịp
ba ngàn năm câm lặng
sát na* bừng nở đóa vô ưu**
tia chớp vụt bay lên giữa trời đêm rạch xé
hạnh phúc này
oan nghiệt này
khoảnh khắc này

cả một đời yêu
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: